Utstilling: Biologisk mangfald den 02.02. på Førde Camping

Biologisk Mangfold.

Utstillingen består av preparerte dyr og deler av dyr fra mange arter og familier. 220 arter og 500 objekter. Den inneholder litt av hvert fra forskjellige grupper for å formidle hva vi kan se og oppleve i naturen. På denne måten viser utstillingen litt av alt det spennende, rare, mystiske og vakre som vi har rundt oss både i havet, i skogen og på fjellet.

dyrUtstillingen er i stor grad blitt laget slik at en kan holde objektene i hånden og ikke bare se på dem gjennom glassmontre. Barn får best utbytte av det de kan ta og føle på. Det er brukt prepareringsmetoder som er slik at objektene er forholdsvis solide og så naturtro som mulig.
Elevene blir kjent med artene ved å kjenne, lukte, veie, ta og føle. Utstillingen må ha tilsyn.

Oppbygging og presentasjon.
Utstillingen består av 7 kasser. Størrelsen på hver kasse er 100cm x 63cm x 14cm. (bredde, dybde, høyde). Hver kasse har et lokk av pleksiglass og lås. Hver kasse settes på to pulter.

Objekter av dyr og planter, bilder og tekst er limt til brikker som ligger løse på faste plasser i kassene og er lette å ta opp. Brikkene blir som et puslespill slik at det er lett for elevene å finne rett plassering når objektet skal ned i kassen igjen. Omrisset til hver brikke er tegnet i bunnen på kassene og hver brikke er nummerert.

Det følger med oppslagsbøker om de fleste artene som er representert.

 

Hver kasse har tema etter innhold.
1. Sjødyr. Krepsdyr, pigghuder, skjell, blekksprut, nakensnegler mm
2. Fisk og sjøpattedyr. Fisk, sel, hai
3. Insekt, fedyr2rskvannsfisk, amfibier. Sommerfugler, biller, frosk, orm, padder.

4. Fugler. Fugler som hauker, ugler, ender, vadere, spurvefugler.
5. Pattedyr. Dyr som mus, mår, pinnsvin, flaggermus, rein.
6. Planter. trær, frø, kongler, blomster, sopp.
7. Alger, lav, mineral.

 

Kassen med Pattedyr:

Hver brikke tar for seg en art eller en familie.
Her hjort:
Litt pels, kjeve, tenner, hjerne, øyeeple, 2 modeller, bilde og tekst. Etter at objektene er studert så legges brikken tilbake i kassen.

De aller fleste objekter er yngel eller deler av voksne dyr.
Flere eksempler:
– Hai: Yngel med plommesekk, tenner og kjeve fra voksen hai, bilde og tekst.
– Gran: Kongle, frø, nåler, bark, bilde av nåler og blomst, tekst, tverrsnitt av stammen for å se årringer
– Breiflabb: Yngel, kranium, fiskestang, bilde og tekst.
– Skate: Yngel og skateegg, bilde og tekst.
– Hønsehauk: Kranium, nebb, klør, øyne og fjær.
– Mår: Utstoppet bakbein+ kranium, pels, knokler i bein, bilde av mår og muskulatur i bein, tekst.
– Laks: Yngel, rogn, lakselus, skinn, øyne, tekst og bilde.

Prosessen med å lage utstillingen.

dyr 3Til daglig jobber jeg som taxidermist i Florø. Det vil si at jeg stopper ut fugler og dyr. I mange år har jeg samlet inn eller tatt vare på ting jeg har funnet i naturen med tanke på å lage en slik utstilling.

Jeg ønsket å lage en litt annerledes utstilling enn en tradisjonell zoologisk samling. Jeg ville vise mangfoldet og på en slik måte at barn og unge kunne få holde preparatene i hånden. Dette har gitt meg mang en utfordring. Mange dyr og planter er skjøre og tåler lite. Jeg ønsket også helst å unngå konservering på glass for arter som ikke lever i vann.
Det var også viktig å ikke bruke giftige stoffer og at fjær, pels og hud var grundig vasket. Jeg ville også vise anatomi ved bruk av indre organer og skjeletter.
I tillegg til objektene ville jeg skrive litt om dyrene og plantene. Jeg ønsket å formidle det helt spesielle og gjerne det litt rare, flotte, utrolige, sære med hver art og på den måten nå inn til barna. Siden det stort sett skulle brukes deler av dyr ville jeg vise hele dyret med bilder.
Jeg ønsket også å lage ei utstilling som var så liten at en kunne få den inn i et vanlig klasserom.
Jeg ønsket heller ikke å bruke latin, bare norske navn på art eller familie.

Arbeidet har vært svært givende og jeg håper at utstillingen setter i gang positive prosesser hos barn og unge. At de skjønner hvor fantastisk naturen er.

Men ett hjertesukk til slutt; ta godt vare på den for meg.

floraMonicha Landøy
Tlf 91102903
E-post: post@florafauna.no
Web: http://www.florafauna.no
Film om utstillingen på You Tube: http://florafauna.no/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=6

Her er en tilbakemelding med forslag til undervisning fra Per Ole Syvertsen, zoolog ved Helgeland Museum:

“Jeg pleide å dele klassene inn i smågrupper på 2-3 elever og la den første aktive økten opp nesten som en gymtime med sirkeltrening – 3-4 minutter til å gjøre seg kjent med innholdet i ei kasse før jeg ropte ut at gruppene skulle flytte seg til neste kasse. På det viset ble alle tvunget til å studere innholdet i alle kassene. Når de i neste økt fikk utlevert spørsmålene måtte gruppene tilbake til kassene, men i denne delen av opplegget var det en del grupper som ikke rakk så mange kasser. I sum tror jeg alle elever fikk mye læring og faktisk også en del spenning ut av dette. Tilbakemeldingene jeg fikk fra lærerne var også entydig positive.

Våre erfaringer var at utstillingen Biologisk Mangfold var svært populær hos elevene her i Rana. Det har deltatt 280 elever i oppleggene. Jeg har sjelden eller aldri sett slik konsentrasjon og innsats hos hele skoleklasser gjennom 2-3 timer som det vi opplevde her. Det er riktig at det var en del æsj-utrop når elevene oppdaget at det lå indre organer i enkelte av kassene og noen få elever var lite engasjerte, men hovedreaksjonen var en slags skrekkblandet fryd”

Les flere tilbakemeldinger her: http://florafauna.no/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=26&Itemid=30

Takk til alle som var med å finansiere utstillingen

Kystmuseet i Sogn og Fjordane ved Trond Strømgren
Lokal agenda, Fylkeskommunen
Innovasjon Norge
Sunnfjord 2020 ved Stein Kvalsund
Havdyrkerne ved Odd Johannesen
Sogn og Fjordane Energi
Ewos ved Øyvind Risnes
Aker Yards
Saga Fjordbase
Nordea
Sparebanken Vest
Vidar Seim
Gaute Solheim Olsen
Cappelen forlag
Damm forlag
Almater forlag
Bokea Libris
Kom forlag
Tun forlag
Solheim Diesel
BioPrep ved Espen Lynne
Harald Nordnes
Dei Heibergske Samlinger ved Liv Byrkjeland
Sunnfjord Museum
Massnes Villmarksmuseum ved Olav Frittun
Havlandet Forskningslaboratorium
Ståle Edvardsen
Torvmyrane skule ved Tone Åsrud
Solveig Søbotnen
Harald Lindvik
Havforskningsinstituttet i Bergen
ved Thomas Wenneck
Vigdis Æsøy
Kjell Lindvik
Svein Hjelmeseth
Hallvard Elven
Lübeck Aquarium ved Thorsten Walter
Helene Jørgensen
Arild Breistøl
Helge Haukeland
Kruse ved Jan Otto Kruuse
Odd Seljeseth

Under følger en komplett liste over de arter som er med i utstillingen og hva som er med fra hver art.

Detaljbeskrivelse av innhold.

Art tekst bilde div
Rev x x Kranium, pels, klo, negl, øyne. modell
Oter x x Kranium, tenner pels, labb, halebein, ribb-bein, skulderblad, ryggvirvel
Mår x x kranium
Ekorn x x Kranium Hode Spist kongle x 2, hale
Mus x x Kranium, fot, hale, spiste nøtter, hel på sprit
Spissmus x x På sprit
Mink x x Pels, hale, pote,
Hjort x x Kjeve, tenner, pels, hjerne, øyne, modell
Rein x x Pels
Rådyr x x Gevir, øyne, pels, gevir med bast, fot/ klaue
Røyskatt x x Prep heil vinter og halv sommer
Pinnsvin x x Pels, labb, modell
Sel x x Luffe, skinn, 3 bilde
Nise x x Ryggfinne, halefinne
Nebbhval x x Ryggvirvel, tenner
Dvergflaggermus x x Prep, kropp på glass
Langøreflaggermus x Hode, veng

Kamskjell x x Urskjell, harpeskjell
Hjerteskjell x Skjell
Blåskjell x x Skjell
Kuskjell x – SKjell
O- skjell x x Skjell
Sandskjell x Skjell
Albueskjell x x Skjell
Strandsnegl x x Sneglehus
Purpursnegl x x Egg på glass
Havsnegle x Snegle på sprit og sneglehus
Kongesnegl x x Egg tørka og på glass
Knivskjell x Skjell
Sirkelskjell x Skjell
Pelikanfotsnegle x x Sneglehus
Andeskjell x x Skjell x 2
Rur x x Skipsrur
Butt strandsnegle x x Sneglehus flere fargevarianter

Skolopender x x På glass og tørka
Skrukketroll x 2 x x To arter
Saksedyr x x Tørka og på sprit
Gresshoppe x På glass
Tannmåler/ sitronmåler x
Nattfly x 2 x Tørka
Bloddråpesvermer x x Tørka
Kjempeveps x x Tørka
Veps, Stikkveps x x Bol
Admiral x x Tørka
Ringsommerfugl x Tørka
Kålsommerfugl x x Tørka
Nattpåfugløye larve x x Tørka
Lærløper x Tørka
Gullbasse x x Tørka
Tordivel x Tørka
Trebukk x Tørka
Humle x x Tørka
Stankelbein x x Tørka
Hjulspinneredderkopper x2 x x Eggkokong
Krabbe-edderkopper x3 x x Tørka
Glass-snegle x x Sneglehus
Svartsnegle x Modell
Øyenstikker (libelle) x 2 x x Tørka
Vannkalv x 2 x x På sprit
Vårflue x 2 x x Larven på glass
Mygg x x Larver på glass
Børstehale x x På sprit
Trepigget stingsild x x På sprit
Skrubbe x x På sprit
Ål x x På sprit

Havsule x x Nebb, fot, fjær
Rødstrupe x x Reir med egg
Brunnakke x x Hode, veng, fot, tunge
Storfugl x x Skjelett, halsbein, innvoller, egg, hode røy, hode tiur
Skjære x x Fot, stjert, modell over prepareringsmetode, egg
Bekkasin x x Kranium, veng, fot
Grågås x x Bæsj Egg, fjær
Hønsehauk x x Fot, øyne, nebb, fjær
Kattugle x x Øye-eple, fot, fjær
Flaggspett x x Hode
Dompap x x Kropp, veng
Grønnspett x x Stjert, øyne ad og juv
Rype x x Stjert, fjær, veng, fot, egg
Storspove x x Hode
Lunde x x Hode

Hai x x Yngel, kjeve
Lyr x x Skinn, del av hode, øye-eple, innvoller
Torsk x x Rogn, kranium, finner, gjelle, ørestein, øyne, bilde av matrett
Skate x x Yngel, egg-kapsel
Panserulke x Heil på glass
Kutling x x Heil på glass
Laks x x Rogn, lakselus, smolt på glass, skinn, øyne
Breiflabb x x Yngel, kranium, stang, skinn
Flyndre x x Yngel
Steinbit x x Kranium, hud, bilde av matrett
Skolest x x Hode
Nålefisk x x To arter hele

Krasing x x På glass
Vorterugl x x Tørka
Sagtang x x På glass
Sauetang x x På glass
Blæretang x Tørka
Grisetang x Sore blære, tørka
Sukkertare x x På glass
Stortare x Festeorgan, bilde av matrett
Draugtare x x Festeorgan
Grønndusk x x På glass
Svartkluft x x På glass
Havsalat x x På glass
Tarmgrønske x x På glass
Søl x x På glass

Kråkebolle x x Heil Langpiggkråkebolle Pigger, bilde av matrett,
Sjøstjerne x x Heil, sjøkjeks
Medusahode x x Tørka
Skall-lus x x Tørka x 2
Hummer x x Yngel, klo
Smørsnegl x x På glass
Busksnegl x På glass
Havedderkopp x x På glass x 2
Krinakrabbe x x Rygg, bakpart, klo, fot. På glass
Korall x 3 x x Tørka
Blekksprut x x Yngel, ryggplate, bilde av matrett
Taskekrabbe x x Heil
Fjæremark x x På glass
Rørmark x x På glass, rør

Bjørk x x Blad, stamme
Eik x Blad, nøtt
Hassel x x Blad, nøtt
Kristtorn x x Blad
Lønn x x Blad, frø
Or x x Kongle
Osp x x Blad
Furu x x Kongle, nåler
Gran x x Kongle, frø, barnåler
Lerk x x Kongle på grein
Hestekastanje x 2 nøtter, i frukt

Bjørnemose x x Pressa
Torvmose x – Pressa
Fjærmose x Pressa
Gråmose x Pressa
Lav på tre x x Fem arter
Lav på stein x To arter
Lav i gress x To arter
Kjuke x 2 x x Tørka
Røyksopp x To hele
Muggsopp x 2 x To plastplater
Bakterier x 3 x en petriskål + to plastplater fra hender
Sisselrot/ Bjørnekam x x Sporeplanter
Bregne x x ||
Snelle x x ||
Rødkløver x x Erteblomster
Hvitkløver – ||
Tiriltunge – x ||
Fuglevikke – x ||
Røsslyng – x Lyngplanter
Klokkelyng – x ||
Blålyng – x ||
Blåknapp x x Pressa
Soldogg x x Kjøttetendeplanter
Tettegress x x ||
Engsoleie x x Pressa
Kattefot x x Pressa
Myrull x x Tørka
Gress x Pressa
Siv x Pressa
Starr x Pressa
Ryllik x x Pressa
Løvetann x x Frø
Kusymre x x Pressa

Anhydritt fra Gaular x – Stein
Bergkrystall x 2 x – 1 Svelgen. 2 Vikafjellet
Kalkspat fra Jølster x – 1 Jølster 2 Gudvangen 3 Høyanger
Kalkspat fra Gudvangern x – Stein
Kalkspat fra Høyanger x – Stein
Anatositt fra Sogndal x – Med Almandingranat
Melkekvarts fra Førde x – Stein
Florgopitt glimmer Hyllestad x – Stein
Kobbermineral fra Turtagrø x – Stein
Svovelkis fra Jølster x – Stein
Stilbitt fra Gudvangen x – Stein
Kyanitt fra Hyllestad x – Stein
Epidott fra Jølster x – Stein
Aktinolitt og talk fra Vik x – Stein
Diabas fra Florø x – Jamfør flint.
Anatositt m/ almandingranat x – Sogndal
Granitt fra Vadheim x – Stein
Anatositt m/ fuchsitt Florø x – Stein
Ekologitt fra Nordfjord x – Fylkesstein
Konglomerat Værlandet x x Stein
Grønnsteinsbreksje Værlandet x x Stein

Frosk x x Avstøpning
Padde x x På glass
Hoggorm x x Preparert, skinn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s