Utstilling for barn 2.februar (Førde)

 

                                                       Biologisk Mangfold.

Utstillingen består av preparerte dyr og deler av dyr fra mange arter og familier. 220 arter og 500 objekter. Den inneholder litt av hvert fra forskjellige grupper for å formidle hva vi kan se og oppleve i naturen. På denne måten viser utstillingen litt av alt det spennende, rare,

dyr 3mystiske og vakre som vi har rundt oss både i havet, i skogen og på fjell. Utstillingen er i stor grad blitt laget slik at en kan holde objektene i hånden og ikke bare se på dem gjennom glassmontre. Barn får best utbytte av det de kan ta og føle på. Det er brukt prepareringsmetoder som er slik at objektene er forholdsvis solide og så naturtro som mulig.
Elevene blir kjent med artene ved å kjenne, lukte, veie, ta og føle. Utstillingen må ha tilsyn.

Oppbygging og presentasjon.
Utstillingen består av 7 kasser. Størrelsen på hver kasse er 100cm x 63cm x 14cm. (bredde, dybde, høyde). Hver kasse har et lokk av pleksiglass og lås. Hver kasse settes på to pulter.dyr2

Objekter av dyr og planter, bilder og tekst er limt til brikker som ligger løse på faste plasser i kassene og er lette å ta opp. Brikkene blir som et puslespill slik at det er lett for elevene å finne rett plassering når objektet skal ned i kassen igjen. Omrisset til hver brikke er tegnet i bunnen på kassene og hver brikke er nummerert.

Det følger med oppslagsbøker om de fleste artene som er representert.

Hver kasse har tema etter innhold.
1. Sjødyr. Krepsdyr, pigghuder, skjell, blekksprut, nakensnegler mm
2. Fisk og sjøpattedyr. Fisk, sel, hai
3. Insekt, ferskvannsfisk, amfibier. Sommerfugler, biller, frosk, orm, padder.
4. Fugler. Fugler som hauker, ugler, ender, vadere, spurvefugler.
5. Pattedyr. Dyr som mus, mår, pinnsvin, flaggermus, rein.
6. Planter. trær, frø, kongler, blomster, sopp.
7. Alger, lav, mineral.

Kassen med Pattedyr:

Hver brikke tar for seg en art eller en familie.
Her hjort:
Litt pels, kjeve, tenner, hjerne, øyeeple, 2 modeller, bilde og tekst. Etter at objektene er studert så legges brikken tilbake i kassen.

De aller fleste objekter er yngel eller deler av voksne dyr.
Flere eksempler:
– Hai: Yngel med plommesekk, tenner og kjeve fra voksen hai, bilde og tekst.
– Gran: Kongle, frø, nåler, bark, bilde av nåler og blomst, tekst, tverrsnitt av stammen for å se årringer
– Breiflabb: Yngel, kranium, fiskestang, bilde og tekst.
– Skate: Yngel og skateegg, bilde og tekst.
– Hønsehauk: Kranium, nebb, klør, øyne og fjær.
– Mår: Utstoppet bakbein+ kranium, pels, knokler i bein, bilde av mår og muskulatur i bein, tekst.
– Laks: Yngel, rogn, lakselus, skinn, øyne, tekst og bilde.

Prosessen med å lage utstillingen.

Til daglig jobber jeg som taxidermist i Florø. Det vil si at jeg stopper ut fugler og dyr. I mange år har jeg samlet inn eller tatt vare på ting jeg har funnet i naturen med tanke på å lage en slik utstilling.

Jeg ønsket å lage en litt annerledes utstilling enn en tradisjonell zoologisk samling. Jeg ville vise mangfoldet og på en slik måte at barn og unge kunne få holde preparatene i hånden. Dette har gitt meg mang en utfordring. Mange dyr og planter er skjøre og tåler lite. Jeg ønsket også helst å unngå konservering på glass for arter som ikke lever i vann.
Det var også viktig å ikke bruke giftige stoffer og at fjær, pels og hud var grundig vasket. Jeg ville også vise anatomi ved bruk av indre organer og skjeletter.
I tillegg til objektene ville jeg skrive litt om dyrene og plantene. Jeg ønsket å formidle det helt spesielle og gjerne det litt rare, flotte, utrolige, sære med hver art og på den måten nå inn til barna. Siden det stort sett skulle brukes deler av dyr ville jeg vise hele dyret med bilder.
Jeg ønsket også å lage ei utstilling som var så liten at en kunne få den inn i et vanlig klasserom.
Jeg ønsket heller ikke å bruke latin, bare norske navn på art eller familie.

Arbeidet har vært svært givende og jeg håper at utstillingen setter i gang positive prosesser hos barn og unge. At de skjønner hvor fantastisk naturen er.

Men ett hjertesukk til slutt; ta godt vare på den for meg.

Monicha Landøy
Tlf 91102903
E-post: post@florafauna.no
Web: http://www.florafauna.no
Film om utstillingen på You Tube: http://florafauna.no/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=6

Her er en tilbakemelding med forslag til undervisning fra Per Ole Syvertsen, zoolog ved Helgeland Museum:

“Jeg pleide å dele klassene inn i smågrupper på 2-3 elever og la den første aktive økten opp nesten som en gymtime med sirkeltrening – 3-4 minutter til å gjøre seg kjent med innholdet i ei kasse før jeg ropte ut at gruppene skulle flytte seg til neste kasse. På det viset ble alle tvunget til å studere innholdet i alle kassene. Når de i neste økt fikk utlevert spørsmålene måtte gruppene tilbake til kassene, men i denne delen av opplegget var det en del grupper som ikke rakk så mange kasser. I sum tror jeg alle elever fikk mye læring og faktisk også en del spenning ut av dette. Tilbakemeldingene jeg fikk fra lærerne var også entydig positive.

Våre erfaringer var at utstillingen Biologisk Mangfold var svært populær hos elevene her i Rana. Det har deltatt 280 elever i oppleggene. Jeg har sjelden eller aldri sett slik konsentrasjon og innsats hos hele skoleklasser gjennom 2-3 timer som det vi opplevde her. Det er riktig at det var en del æsj-utrop når elevene oppdaget at det lå indre organer i enkelte av kassene og noen få elever var lite engasjerte, men hovedreaksjonen var en slags skrekkblandet fryd”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s